Beleidsplan 2022/ 2023


Dit is het beleidsplan van Stichting Baby Blue, statutair gevestigd te Delft, (bezoek)adres: Voorstraat 13A, 2611 JJ Delft, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41147195, hierna te noemen: de stichting.

De stichting heeft de status ‘culturele ANBI’.

De stichting heeft als doelstelling: de instandhouding van het totaalkunstwerk “het Verborgen Huis”, zoals dit is gelegen aan en wordt gevormd door het registergoed en de museale inrichting daarvan als persoonlijke authentieke creatie aan de Voorstraat 13A te Delft, door het Verborgen Huis in financieel en artistiek opzicht ongewijzigd te bestendigen en te exploiteren als museum, voor de langst mogelijke periode.

Toen, nu en straks.

In 1996 organiseerde de stichting Baby Blue het gelijknamige evenement Baby Blue, een theatraal gebeuren dat zich afspeelde in de binnenstad van Delft, 10 opeenvolgende dagen, 4 voorstellingen per avond, 16 bezoekers per voorstelling, 640 bezoekers in totaal. De kleinschalige opzet opende de de verbeelding en deuren van bijzondere locaties en vervoersmogelijkheden, zoals een ijssalon, stadhuis, kerkhof, binnentuinen, woonhuizen aan de oude Delft en de Voorstraat, geblindeerde koetsen en een vaartocht over de Schie en Delftse grachten. De kaartverkoop vond onder meer plaats op de vogeltjesmarkt in Antwerpen, de vertrekhal van Schiphol, de binnentuin van Boymans, een tramhalte in Rotterdam, het strand van Scheveningen, de ijssalon van de heer van Bokhoven. De entreegelden werden opgerold in kokertjes (betrokken van het Zwitserse Leger) en bevestigd aan de pootjes van duiven van de heer Alsemgeest die de gelden terugvlogen naar Delft.

 Een overnachting op Oud Amelisweerd (jaar 2000} was een project I.s.m. het Centraal Museum Utrecht en de Franse conceptuele kunstenaar Sarkis, bekend van onder meer van een tijdelijke installatie in het Parijse Pantheon. Ook hier opende de kleinschaligheid deuren: Oud Amelisweerd waar de bezoekers met een zelf spelende vleugel in de hal werden ontvangen, zichzelf moesten amuseren, daarbij geholpen door een butler in pyjama in de enige ruimte die verwarmd werd, de nacht doorbrachten op Ikea bedden op de zolder en met een ontbijt bereid door diezelfde butler huiswaarts keerden. Onder de ruitenwissers van hun auto’s stak een roos 🌹
Wat altijd wel jammer was dat deze projecten door hun opzet van tijdelijke aard waren. Door de jaren heen ontstond het idee iets van blijvende aard te creëren, iets wat bestand zou zijn tegen de tand des tijds. De locatie werd de Voorstraat 13a :voormalig pakhuis, galerie, woonhuis van Berry Visser waar huisconcerten plaatsvonden, kantoor van Mojo Concerts en studio. Na de nodige research, nadenken, ( blood sweat and tears….) wegstrepen, afvinken kwamen de contouren van wat nu het Verborgen Huis van Madame de Berry is langzaam uit de wirwar van ideeën tevoorschijn. De verschillende ruimtes kregen ieder een eigen karakter, werden ingericht en uitgelicht met talloze voorwerpen gevonden en aangekocht in binnen en buitenland, de wanden bekleed met bijzondere stoffen enz enz
Zo ontstond er in de loop der jaren iets wat een gesammtkunstwerk werd.
Dat culmineerde in 2018 in de opening van een uniek museum waar tot op de dag van vandaag op een aantal zondagmiddagen 52 bezoekers in13 slots voor maximaal 4 personen met tussenpozen van 20 minuten het pand betreden, alwaar ze onder het toeziend oog van een suppoost verdwalen in een voorstelling waar dromen mag, dromen moet, zwart en bitter….zoet en witter. Op hun headphones luisteren ze naar de stemmen van Madame de Berry, Mademoiselle Annabelle en de verteller Piet van der Pas, het verhaal wordt afgewisseld met muziek (o.m.Claire de lune /Debussy) <fictie en werkelijkheid lopen door elkaar>
Licht en geluid in de 11 ruimtes waarin ze vertoeven zijn tot op de seconde op elkaar afgestemd, aangestuurd door een atoomklok. En ook hier kun je stellen dat mede dankzij de kleinschaligheid iets bijzonders mogelijk werd.

Het jaar 2022 stond in het teken van het behouden van het Verborgen Huis van Madame de Berry voor toekomstige generaties.

De eerste stap die daartoe werd genomen was het benaderen van de Hendrick de Keijser Vereniging : Wieske Wijngaards(direkteur externe zaken)werd uitgenodigd om de voorstelling in het Verborgen Huis te bezoeken en te onderzoeken of het Verborgen Huis deel zou kunnen gaan uitmaken van de meer dan 500 veelal monumentale panden onder hun beheer. Zij was enthousiast maar helaas …het Verborgen Huis ,ooit van origine een pakhuis ,viel niet onder de criteria die de Hendrick de Keijser Vereniging hanteerd om onder hun beheer te vallen: een belangrijk criterium bij een verwerving door de Vereniging is dat gevel casco en interieur in tact moeten zijn, ook kennen ze extra waarde toe als deze architectuur historish bijzonder zijn.Zij vond het Verborgen Huis uniek maar niet passend bij hun doelstellingen.

 Andere onderwerpen die de revue passeerden waren: Madame de berry onderbrengen in de collektie Beeld en Geluid,Madame de Berry onderbrengen bij het Theaterinstituut Nederland,het vormen van een Endowment fonds in de huidige stichting en Amenborgh International,een beheer maatschappij met een brede culturele visie.

De stichting Droom en Daad werd benaderd echter zonder resultaat.

 Toen begon het tij te keren:
Dick van Zuylen, oud directeur van Mojo Concerts ontfermde zich over de problematiek …De jaarlijkse vaste kosten en de exploitatie kosten werden berekend, Silfhout makelaars taxeerde het Verborgen Huis. 2 andere (oud) directeuren van Mojo Concerts Leon Ramakers en John Mulder werden door van Zuylen gepolst (dank!)….en er verscheen een oplossing aan de horizon! Alle 3 de heren verklaarde zich onder voorwaarden door 3 schenkingen aan de stichting Baby Blue te doen het mogelijk te maken om het Verborgen Huis aan te kopen.Visser verklaarde zich bereid de collectie, het interier en zijn bibliotheek die een onlosmakelijk onderdeel vormen van het Verborgen Huis, aan de stichting te schenken.  

Gesprekken met Janelle Moerman (prinsenhof museum], Harry van Dongen (hoofd Vast Goed Gemeente Delf)t hebben ertoe geleid dat 3 gemeentelijke ambtenaren (Ilaine van den Ende Manuel, Anne Pauline en Frank Heekezen) de voorstelling bezochten waarna op het stadskantoor Berry Visser en Dick van Zuylen een pleidooi hielden om ook de gemeente te committerende de daarna ingediende stukken leidde tot een voorzichtige reaktie:’een gesprek over eventuele mogelijkheden is zeker mogelijk’.

De virtuele wereld, multiverse, augment reality kregen de aandacht.
Fabrique des Lumières/ Westergasfabriek <gustav klimt> werd bezocht.
Het Verborgen Huis werd 3D gescand.
Bobby de Groot creeerde uit de data enkele korte impressies….het opende de ogen voor de mogelijkheden op dit gebied. (met dank aan Jack Smale en Dick van Zuylen)
Visser begon aan de research voor een boek: de audio track waar de bezoekers op koptelefoons naar luisteren in de voorstelling krijgt in dat boek een vervolg en wordt onderdeel van

het Gesamtkunstwerk.

De benaming Gesammtkunstwerk wordt tot nu toe voornamelijk gebruikt in de architectuur, Wikipedia rept over een ideale symbiose van alle kunsten < bij het Verborgen Huis vormen belichting, gesproken tekst, poëzie, muziek, beweging en straks ook uitingen in de digitale wereld een geheel.
Over andere ideeen die hier deel van zouden kunnen gaan uitmaken, zoals Madame de Berry walking tours,werd voorzichtig nagedacht

Zoals ieder jaar werd de collectie uitgebreid: in 2022 met onder meer

Zilveren engel(local lama 20/1) vintage jurk(Mademoiselle ancien/Brussel 15/1) Alhambra screens

(Screen with Envy 25/1) glas in lood panelen (koetshuis Antwerpen 15/1)2 stenen Italiaanse consoles (rue de haut, antwerpen 15/2) ornamenten

Dauwe Christelijke Antwerpen 12/2) Edgar Alan Poe Trivia/(vie de vie 11/4)schildersezel (mega barok 5/4) 2 kandelaars (dirxx Rotterdam 11/5 ) roze zwaan ( Hans Groenewoud,antiques Dordrecht

23/4) lampenkap (il mundo Den Haag 3/9 miniatuur torens ( nieuwe kerk Delft 28/9) shipley stoffen

(Il regalo Den Haag 16/11)

De voorstellingen op de zondagmiddagen (13 slots voor 4 personen onder begeleiding van een suppoost) werden na tijdelijke sluiting (covid) hervat. .Ze waren merendeels uitverkocht met enthousiaste reacties (zie Google recensies en tripadvisor)

De tickets kosten 16 euro voor volwassenen en 12 euro voor kids, Rotterdampas en studenten

Speeldagen in 2022: januari 16/23/30 februari 13/20/27 maart 13/20/27 april 10/17/24 mei 8/15/22 juni 5/12

september 11/18/25 oktober 9/16 /22 november 13 /20/27 december 11

Zoals in voorgaande jaren deed het Verborgen Huis mee met Cultuurbarbaren (een meerdaags festival voor kinderen 👧 ze vonden het prachtig!)

Er vonden kleine aanpassingen in de audio track plaats.De allereerste filmbeelden uit 1888/12 frames werden vertoond in een loop op een schermpje boven de ingang van de blauwe salon (Louis

Le Prince)Michiel van der Wijden deed de wekelijkse techniek check .Annabelle Dauwerse ontving

de bezoekers.Piet van der Pas waakte over de suppoosten.Dave Lankhorst deed de audities voor nieuwe dansers/danseressen.

De poort waaraan de gevel van het Verborgen Huis is gelegen maakte onderdeel uit van de gouden

fietstours (op koptelefoons luisterden de deelnemers daar naar een muzikale impressie van madame de berry)

Omroep West besteedde op haar website aandacht aan het Verborgen Huis (*prachtige sprrokjeswereld!

Een aanvraag voor 100 man van het Erasmus MC kon door de kleinschaligheid van het Verborgen

Huis niet worden gehonoreerd.

Op 20 juni werden er in de rode salon opnames gemaakt voor Das Leben Ist Kein Wunschkonsert

Er verscheen een tegel van Delft Music Tours aan de Voorstraat.

De stichting zorgt ervoor dat het museum het Verborgen Huis open is voor bezoekers en zal aan bezoekers een entreeprijs vragen.

Op 5 juni jongstleden werden in een vergadering van het bestuur van de Stichting Baby Blue de statuten gewijzigd.

De stichting verwerft inkomsten door:

de opbrengsten uit de exploitatie van het museum het Verborgen Huis; en
door middel van het verkrijgen van donaties.
Het vermogen van de stichting gaat hoofdzakelijk gevormd worden door:

het pand aan de Voorstraat 13A te Delft, kadastraal geregistreerd als: gemeente Delft, sectie C, nummers 96, 97, 3090 en 3091; en
het fonds bestemd voor het onderhoud en de voldoening van de vaste kosten van het Verborgen Huis.

Het is niet de bedoeling dat de stichting inteert op het vermogen van het fonds. Het is de bedoeling dat het vermogen van het fonds zodanig groot is, dat het onderhoud en de voldoening van de vaste kosten van het Verborgen Huis kan plaatsvinden uit het rendement van het fonds.

De stichting zal het vermogen van het fonds zorgvuldig beheren en op een defensieve manier beleggen.

De bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Geen van de bestuurders mag met een andere bestuurder een familieband hebben. Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit:

dhr. M.J. Rubinstein;
dhr. E.H. Nootebos; en
dhr. D.J.C. van Zuijlen.
Dit beleidsplan is opgesteld op 13 juni 2023 en is gedurende 3 jaar geldig.

Bij wijziging van omstandigheden zal het bestuur van de stichting dit beleidsplan direct aanpassen.